ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี (Orthopedic Center, Vibhavadi Hospital)
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี  Orthopedic Center, Vibhavadi Hospital, Bangkok Thailand
ค้นหา: ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท Herniated disc

นักกอล์ฟหลายท่านที่มีอาการปวดหลัง  ไม่ได้ปวดเฉพาะที่หลังอย่างเดียวแต่มีอาการปวดร้าวลงไปที่ขา  ที่น่องด้วย  หรือมีอาการชาไปที่เท้าร่วมกับกล้ามเนื้ออ่อนแรง  บางท่านเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัว 
 อาการ  ลักษณะเป็นอาการของเส้นประสาทที่ถูกกดทับ  บริเวณกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว  ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังแตกออกมากดทับเส้นประสาท
 มีคำถามที่นักกอล์ฟหลาย ๆ ท่านถามมาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท  ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านนิตยสารออนกรีน เช่นเดียวกันครับ
 1.  หมอนรองกระดูกสันหลัง  คืออะไร   ทำหน้าที่อะไร
 คำตอบ  :  หมอนรองกระดูกสันหลังเป็นส่วนประกอบของข้อต่อกระดูกสันหลังตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนคออันที่ 2 จนถึงกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บอันแรก (Sacrum) ซึ่งจะเชื่อมต่อกระดูกสันหลังแต่ละอัน ทำให้เกิดเป็นข้อต่อกระดูกสันหลัง
 หมอนรองกระดูกสันหลัง  ประกอบด้วย  เยื่อหุ้มชั้นนอก เรียกว่า  Annulus  fibrosus และส่วนที่อยู่ชั้นในมีลักษณะคล้ายวุ้น  เรียกว่า   Nucleus   palposus
 หน้าที่ของหมอนรองกระดูกสันหลัง   ช่วยรับน้ำหนักของแรงที่ผ่านมาจากกระดูกสันหลังชิ้นบน  ช่วยทำให้เกิดการเคลื่อนไหว  โดยที่  Nucleus   palposus  ซึ่งมีลักษณะเป็นวุ้น  ชั้นในจะถูกแรงบีบให้เคลื่อนไปมาได้  เยื่อหุ้มชั้นนอกป้องกันไม่ให้วุ้นชั้นในแตกออกมานอกเยื่อหุ้ม

 

รูปที่  1  รูปหมอนรองกระดูกสันหลังอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังที่เชื่อมต่อกัน

 2.  หมอนรองกระดูกสันหลังมีความแข็งแรงแค่ไหน  ในท่าไหน  ที่จะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทได้
 คำตอบ  :  หมอนรองกระดูกสันหลังมีความแข็งแรงมาก ในการรับแรงกดตามแนวแกนของกระดูกสันหลัง สามารถรับแรงกดได้มากกว่ากระดูก มีการทดลองค่อย ๆ เพิ่มแรงกดระหว่างกระดูก
2  ชิ้น  พบว่ากระดูกแตกก่อน

 

 รูปที่  2  แรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังในแนวแกนของกระดูกสันหลัง  สามารถ
                           รับแรงได้มากกว่ากระดูกสันหลัง

 ท่าที่จะทำให้มีแรงกดบนกระดูกสันหลังมาก  คือ  ท่าก้ม  เนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลังจะถูกดันไปด้านหลัง  และจะทำให้เยื่อหุ้มชั้นนอกค่อย ๆ ฉีกขาดออก  ถ้าทำซ้ำบ่อย ๆ จนหมอนรองกระดูกสันหลังถูกดันออกมานอกเยื่อหุ้มชั้นนอก  ก็จะไปกดทับเส้นประสาทซึ่งอยู่ด้านหลังของหมอนรองกระดูก
 

รูปที่  3  หมอนรองกระดูกสันหลังถูกดันออกมานอกเยื่อหุ้ม  กดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านหลัง

 3.  อาการของหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทแตกต่างจากอาการปวดหลังจากกล้ามเนื้ออักเสบ  หรือฉีกขาดอย่างไร
 คำตอบ :  อาการปวดหลังจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือฉีกขาด  จะมีอาการเฉพาะบริเวณที่ปวด  สามารถบอกบริเวณที่ปวดได้ค่อนข้างชัดเจน  กดบริเวณที่รู้สึกปวดจะมีอาการปวดมากขึ้น
 อาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทจะแตกต่างออกไป  คือ  มีอาการปวดร้าวไปตามแนวเส้นประสาทที่ถูกกดทับ  และผลของการสูญเสียการทำงานของเส้นประสาทที่ถูกกดทับคือ  บริเวณกล้ามเนื้อที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทจะอ่อนแรง  และรู้สึกชาบริเวณผิวหนังที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทนี้


 


รูปที่  4  หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท  L4,  L5,  S1  เส้นประสาทเส้นที่ L4  เลี้ยงด้าน ข้างต้นขาขวา  เส้นประสาทเส้นที่ L5  เลี้ยงกล้ามเนื้อผิวหนังด้านข้างขาท่อนล่าง  เส้นประสาท เส้นที่  S1  เลี้ยงกล้ามเนื้อน่องและผิวหนังบริเวณด้านข้างและฝ่าเท้า

 

 4.  มีสาเหตุอะไร  ที่ทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังแตกออกมากดทับเส้นประสาท  เกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟมากน้อยแค่ไหน
 คำตอบ  : สาเหตุที่สำคัญ  คือ  แรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลัง  การเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสันหลัง  และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบ ๆ กระดูกสันหลัง
 แรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังที่น้อยที่สุดในท่านอน  ในท่ายืนปกติพบมากขึ้น  4  เท่า  ท่านั่ง  ท่าก้ม  พบว่ามีแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังมากขึ้น เป็น 6 – 8  เท่า  เมื่อเทียบกับท่านอน
 การเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสันหลัง
 ในเด็กหมอนรองกระดูกสันหลังยังแข็งแรง    ไม่ค่อยพบภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
 อายุ  20  ปี  เริ่มพบการเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสันหลัง ถ้ามีการใช้หลังที่ไม่เหมาะสม  ทำให้แรงกดบนหมอนรองกระดูกเพิ่มมากขึ้นค่อย ๆ ปลิ้นออกมา  ถ้ายังไม่แตกออกมาทั้งหมดอาจจะมีการเพียงปวดหลังไม่มาก  นอนพักมักจะมีอาการดีขึ้น  เมื่อหมอนรองกระดูกสันหลังแตกออกมาแล้ว  ก็จะทำให้มีอาการกดทับเส้นประสาท  ปวดหลังร้าวลงขาไปตามแนวเส้นประสาท
 อายุ  50  ปีไปแล้วพบได้น้อยลง  เนื่องจากมีการเสื่อมลงของหมอนรองกระดูก   กล้ามเนื้อหลัง  กล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรง  จะช่วยลดแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลัง  โดยช่วยให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายอยู่ใกล้แกนกระดูกสันหลังและช่วยพยุงช่องท้องให้ดันกระบังลมและผนังกระดูกเชิงกรานไว้  ลดแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลัง
 การเล่นกอล์ฟ  อาจทำให้เกิดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทันเส้นประสาทได้  แต่ถ้าเล่นถูกวิธี  การเสี่ยงต่อภาวะนี้น้อยกว่าการทำงานยกของหนัก  หรือการเล่นกีฬาอย่างอื่น  เช่น  เทนนิส  ฟุตบอล
 หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท  พบบ่อยที่ส่วนล่างของกระดูกสันหลังส่วนเอว  ซึ่งมีการเคลื่อนไหวได้มากในท่าก้ม  เงยหลังหรือเอียงซ้าย – ขวา   ในโครงสร้างกระดูกสันหลังส่วนนี้จะมีการหมุนได้น้อยมากแต่ละข้อจะหมุนได้ไม่เกิน  1 - 2  องศา  แต่ถ้าก้มหรือเอียงข้อต่อของกระดูกสันหลังส่วนหลังจะเคลื่อนออกจากกันจะทำให้หมุนได้เพิ่มขึ้น  และมีแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังเพิ่มมากขึ้น
 ในวงสวิงกอล์ฟปัจจุบัน  จะเน้นความสัมพันธ์เชื่อมต่อระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายให้สัมพันธ์กัน  โดยพยายามรักษากระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพก  ที่เรียกว่าบริเวณลำตัวหรือ  Torso  ให้ไปด้วยกันจะช่วยควบคุมวงสวิงได้ง่ายขึ้น  และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดหลัง

 5.  นักกอล์ฟจะรู้ด้วยตัวเองได้หรือไม่ว่า  มีหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
 คำตอบ  :  อาการสำคัญ  คือ  ปวดร้าวลงขา  น่อง  มักจะมีประวัติการทำงาน  การก้มยกของหนัก หรือตีกอล์ฟผิดจังหวะ  อาจมีอาการค่อย ๆ ปวดหรือปวดมากทันทีก็ได้  ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังว่าเกิดซ้ำบ่อย ๆ   หรือว่าถ้ารุนแรงมากก็จะเกิดทันทีทันใดได้
 ท่านนักกอล์ฟที่มีอาการปวดหลัง  สะโพกแล้วลงขา  ถ้าเคลื่อนไหว  เดิน  ก้ม  มีอาการปวดร้าวลงมาก  ลองทดสอบโดยนอนหงายเหยียดเข่าแล้วค่อย ๆ ยกขาขึ้น  ถ้ายังยกขาได้สูง  80 – 90  องศา  เส้นประสาทยังไม่ถูกกดทับ  แต่ถ้ายกขาไม่ได้หรือยกขาสูงได้เพียง  30 – 45  องศา  กับปวดร้าวลงขามาก  น่าจะเกิดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
 ทางการแพทย์  สามารถวินิจฉัยภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทได้ถึง 90 %  จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย
 การวินิจฉัยที่ยืนยันแน่นอน  คือ  การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก (MRI)
 
 6.  ถ้าสงสัยว่ามีหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท  ควรรักษาอย่างไร  จำเป็นต้องรับการผ่าตัดหรือไม่
 คำตอบ  :   ท่านนักกอล์ฟมีอาการปวดหลังร้าวลงขา  ชาขา  หรืออ่อนแรงควรรีบพบแพทย์  หลังจากเข้าใจวิธีการรักษาและปฏิบัติตัวได้ดีสามารถรักษาตัวเองต่อได้  เพราะถ้าไม่รีบรักษาให้ถูกต้องเส้นประสาทอาจถูกกดทับมากขึ้น  ถ้าทิ้งไว้นานเกินกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือลีบลงแล้วอาจไม่หายเป็นปกติได้
 หลักการรักษา  : 1.  รักษาโดยไม่ผ่าตัด
   2.  ผ่าตัดรักษา
ในคนไข้ส่วนใหญ่มากกว่า  80 %  สามารถรักษาหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดรักษา
 1.  หลีกเลี่ยงแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลัง  คือการนอนพักใน  2 – 3  วันแรก  เพราะในท่านอนเป็นท่าที่มีแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังที่น้อยที่สุด  หลังจากอาการปวดน้อยลง  เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลัง  ยืน  เดินโดยให้หลังอยู่ในท่าที่ปกติมากที่สุด  อาจจะต้องใส่เครื่องช่วยพยุงหลัง  เพื่อป้องกันการก้มหรือเอียงบริเวณกระดูกสันหลัง
 2.  ยาส่วนใหญ่เป็นยาลดการอักเสบที่ไม่มีส่วนผสมของ  Steroid  ที่เรียก  NSAIDS  (Nonsteroidal  anti – inflammatory  drugs)  ไม่ควรซื้อยากินเองนาน ๆ   เพราะอาจมีภาวะแทรกซ้อนต่อกระเพาะอาหารและต่อระบบอื่น ๆ ได้ง่าย  การทายาบริเวณที่ปวดหรือยาแก้ปวด  ยาคลายกล้ามเนื้อช่วยลดอาการให้น้อยลงได้
 3.  กายภาพบำบัด  เช่น  การดึงหลัง   การประคบร้อน  การใช้อัลตราซาวด์  ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดการอักเสบและช่วยให้เส้นประสาทถูกกดทับน้อยลง

การผ่าตัดรักษา
 การพิจารณาการผ่าตัดรักษา  โดยมีข้อบ่งชี้ชัดเจน  คือ
1.  มีการกดทับเส้นประสาทรุนแรงไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะได้
2.  มีอาการกดทับเส้นประสาทเพิ่มมากขึ้น เช่น  ระยะแรกยังไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังการรักษา 
     มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเท้าและขามากขึ้น
3.  มีอาการกดทับเส้นประสาท  และมีอาการปวดมากขึ้นรักษากินยาแล้วไม่ดีขึ้น
4.  รักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัดเป็นเวลาต่อเนื่อง 3  สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้น

วิธีการผ่าตัดรักษา
 คือ  การผ่าตัดเอาส่วนหมอนรองกระดูกสันหลังที่กดทับเส้นประสาทออกไป

 7.  มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทได้หรือไม่
 คำตอบ  :  1.  เข้าใจกลไกการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง  ปรับท่านั่ง  นอน  ทำงานให้เหมาะสม  ป้องกันไม่ให้มีแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังมากเกิน

 

 รูปที่ 5  ท่านอน  นอนบนที่นอนแน่นไม่ยุบ  สามารถพยุงโครงสร้างกระดูกสันหลังได้ 
  ในท่านอนหงายใช้หมอนใส่ใต้เข่า   ท่านอนตะแคงใช้หมอนใส่ระหว่างเข่าหรือ
  นอนกอดหมอนข้าง
 

รูปที่ 6   ท่านั่งที่ดีควรนั่งให้เต็มเก้าอี้  ที่มีพยุงหลังบริเวณเหนือเข็มขัดเล็กน้อย  ไม่นั่งให้หลังงอ

 


รูปที่ 7  ท่านั่งที่ผิด  ตัวเอียง  ก้มบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว

 

 


รูปที่  8  ท่านั่งทำงานที่ถูกต้องมีที่พยุงหลัง

 

รูปที่  9  การยืน  เดินควรให้หลังตั้งตรงยืดขึ้น
 

รูปที่  10  ท่ายืนที่ผิด  เวลายืนก้มหลังนาน ๆ จะปวดหลังได้ง่าย

 


 รูปที่  11  การยืนทำงานนาน ๆ ควรจะมีที่รองเท้า  ให้งอเข่าข้างหนึ่งไว้  เพื่อช่วยลด
    แรงกดบนกระดูกสันหลัง
 

รูปที่  12  การยกของควรงอเข่า  งอสะโพก  ยกของใกล้ ๆ ตัว  ใช้แรงจากขารักษาแนวกระดูกสันหลัง  ให้ปกติเช่นเดียวกับการวางลูกกอล์ฟบนแท่นทีออฟ  การก้มเก็บลูกกอล์ฟจากหลุมควร  งอเข่า  งอสะโพกช่วย

 

 รูปที่  13  ท่ายกของที่ผิด  ยกในท่าเหยียดเข่า  ยกของสูงเหนือศีรษะ  ยกของและบิด
  ในเวลาเดียวกัน  ยกของหนักมากเกินกำลังไม่มีผู้ช่วย

  2.  การบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง  สะโพก  หน้าท้องให้แข็งแรง   เหมาะสำหรับนักกอล์ฟทั่วไป  ผู้ที่เคยปวดหลังแล้วหรือไม่มีอาการปวดหลังมาก่อนก็สามารถนำไปใช้ได้ดี
 ต้องทำความเข้าใจก่อนการบริหาร
 1.  เริ่มบริหารช้า ๆ จำนวนครั้งทีละน้อย ๆ ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น  และควรทำสม่ำเสมอ
 2.  ถ้ามีอาการปวด  หรือปวดร้าวลงสะโพก  ขา  ต้องหยุดบริหาร
 3.  การบริหารยืดเหยียดให้มีความรู้สึกว่าค่อนข้างตึงและทำค้างไว้  5 – 10  วินาที 

การบริหารกระดูกสันหลังในท่างอหลัง  (Lumbar  flexion)

 

 รูปที่  14  งอเข่าชิดหน้าอก  นอนหงายบนเบาะดึงเข่าให้ข้อสะโพกงอจนเข่าชิดหน้าอก 
     ขาอีกข้างวางเหยียดราบกับพื้น  ทำสลับข้าง
 

รูปที่  15  งอเข่าชิดหน้าอกทั้ง  2  ข้างยกพร้อมกัน
ท่าแอ่นหลัง  (Lumbar  extension)  

 

รูปที่  16  นอนคว่ำข้อศอกยันพื้น  ดันไหล่ยกขึ้นให้หลังแอ่นขึ้นช้า ๆ ดันค้างไว้  30 – 45  วินาที
    ค่อย ๆ กลับสู่ท่านอนคว่ำช้า ๆ

 

รูปที่  17  นอนคว่ำ  ฝ่ามือแนบพื้นค่อย ๆ ดันไหล่สูงขึ้น  เหยียดข้อศอกให้หลังแอ่นสะโพกยังแนบ
  กับพื้นดันค้างไว้  5 – 10 วินาที 

 ท่าหลังแอ่นสำหรับคนที่อายุน้อย ๆ   เป็นท่าที่ช่วยทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังยุบเข้าที่ได้  ในคนสูงอายุที่มีข้อกระดูกเสื่อม  มีหินปูนเกาะรอบ ๆ กระดูกสันหลังอาจทำให้ปวดหลังมากขึ้นได้  ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นต้องหยุดบริหารทันที

ท่าบิดกระดูกสันหลัง  (Lumbar rotation) 

 

รูปที่  18  นอนหงาย  ชันเข่า  2  ข้าง  บนพื้นวางแขนตึงตั้งฉากกับลำตัวออกไปทั้ง 2 ข้าง  หมุนเข่า
    และสะโพกไปข้างซ้ายให้มากที่สุด  โดยที่ไหล่และแขนยังอยู่ชิดพื้น  เกร็งค้างไว้  5 – 10      วินาที หมุนกลับมาข้างขวาเช่นเดิม

ท่าหลังปกติ  (Lumbar Neutral position)

 
 
 รูปที่  19   คุกเข่า  ฝ่ามือทั้ง  2  ข้างยันพื้นเหยียดแขนตึง
     เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง  ยกหลังให้โก่งสูงมากที่สุดเกร็งค้างไว้  5 – 10 วินาที 
     คลายกล้ามเนื้อ  เกร็งกล้ามเนื้อหลังให้หลังแอ่นมากที่สุดเกร็งค้างไว้  5 – 10 วินาที

บริหารกล้ามเนื้อท้องให้แข็งแรง

 

รูปที่  20  นอนหงายบนพื้นอาจจะงอเข่าหรือเหยียดเข่าก็ได้  ท่างอเข่าจะทำได้ง่ายขึ้น  เกร็งกล้ามเนื้อ   หน้าท้อง  กดหลังให้แบนติดพื้นจะทำให้กระดูกเชิงกรานหมุนตามรูป  เกร็งกล้ามเนื้อค้างไว้     15 - 20  วินาที

 

 รูปที่  21  นอนหงาย  งอเข่า  เกร็งกล้ามเนื้อท้อง  จนมือสัมผัสเข่าทั้ง  2  ข้าง 
    เกร็งค้างไว้  15 – 20 วินาที

บริหารกล้ามเนื้อหลัง  ไหล่  สะโพก

 

รูปที่  22   คุกเข่า  ฝ่ามือราบยันกับพื้น 
-  รักษาหลังให้ขนานกับพื้นไม่ให้โก่งหรืองอ 
-  เหยียดแขนซ้ายให้อยู่ในแนวเดียวกับไหล่  แล้วเหยียดขาขวาให้อยู่ในแนวเดียว 
    เกร็งค้างไว้  15 – 30 วินาที
-  กลับเข้าสู่ท่าเริ่มต้น   แล้วทำสลับข้างโดยเหยียดแขนขวาและขาซ้ายเช่นเดียวกับ

ข้อสรุปสำหรับนักกอล์ฟ
1. ก่อนการเล่นกอล์ฟทุกครั้งควรอบอุ่นร่างกายและบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้ง
2. ควรบริหารกล้ามเนื้อหลังสม่ำเสมอ
3. ในการเล่นกอล์ฟหรือการบริหารกล้ามเนื้อ  ถ้ามีอาการปวดหลังและร้าวลงขาควรหยุดพัก  เพราะอาจเกิดจากหมอนรองกระดูกกดสันหลังทับเส้นประสาทได้
4. ถ้ารักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองไม่ดีขึ้น  ควรพบแพทย์

นพ.วีระยุทธ   เชาว์ปรีชา

ออนกรีน
23  มีนาคม  2550

others:
 • Golf Injuries การบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ
 • ปัญหาของผู้หญิงกับกีฬากอล์ฟ ตอนที่ 1
 • นักกอล์ฟควรจะออกกำลังกายอย่างไร ตอนที่ 2
 • นักกอล์ฟควรจะออกกำลังกายอย่างไร ตอนที่ 1
 • กล้ามเนื้อทำงานอย่างไร ในวงสวิงของกอล์ฟ
 • การบาดเจ็บข้อเข่า
 • เจ็บข้อศอก…รักษาไม่หาย…ทำอย่างไรดี
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมอย่างไรจึงจะแกร่งขึ้น และไม่เกิดการบาดเจ็บ (Healthy & Beauty 2)
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมหนักแค่ไหน (Heathy & Beauty 1)
 • การเปลี่ยนแปลงของประสาทเมื่อถูกตัดขาด
 • ความจำของกล้ามเนื้อ (Muscle Memory)
 • สภาพร่างกายของนักกอล์ฟ (Golf shape)
 • โปรธงชัย ใจดี กับวงสวิงที่ส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายสัมพันธ์กัน
 • สมาร์ทกอล์ฟ 1/2550
 • ตีกอล์ฟอย่างไรให้ทรงตัวได้ดี
 • กระดูก...........ที่นักกอล์ฟควรรู้จัก
 • การบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerve injury)
 • ทำไมจึงเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 • การบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ (Golf Injuries)
 • ชีวกลศาสตร์ในกีฬากอล์ฟ (Golf Biomechanics)
 • ผิวหนังอวัยวะมหัศจรรย์ สวัสดีปีใหม่ 2548
 • การบาดเจ็บของนิ้วมือ
 • นักกอล์ฟหายใจอย่างไร……ขณะตีกอล์ฟ
 • กระดูกหักที่ถูกละเลย
 • ความสุขของนักกอล์ฟ
 • เดินปลายเท้าบิดเข้าใน…ควรทำอย่างไร ( Intoeing )
 • กระดูกสแค็ฟฟอยด์หัก (Fracture Scaphoid)
 • เอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขาด และการป้องกัน
 • สุขภาพนักกอล์ฟ (ต่อ)
 • การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ในวงสวิงของกอล์ฟ ให้สัมพันธ์กัน
 • กายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกอล์ฟ
 • กระดูกที่นักกอล์ฟควรรู้จัก (ต่อ)
 • กระดูกที่นักกอล์ฟควรรู้จัก
 • ปัญหาการบาดเจ็บของนักกอล์ฟเด็กและเยาวชน ตอนที่ 2
 • ปัญหาการบาดเจ็บของนักกอล์ฟเด็กและเยาวชน ตอนที่ 1
 • กลุ่มอาการของเด็กที่พ่อแม่ทำตัวน่าเกลียด (The “ugly parent” Syndrome)
 • ข้อนิ้วมือและนิ้วหัวแม่มือ … งอเหยียดได้อย่างเดียวเท่านั้น
 • หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท Herniated disc
 • ทำไม...จึงปวดหลัง
 • ความสำคัญของเท้าและการป้องกันการเจ็บส้นเท้า
 • สุขภาพนักกอล์ฟ
 • กลุ่มอาการปวด ชา บริเวณข้อศอก นิ้วนางนิ้วก้อย (Cubital Tunnel Syndrome)
 • นักกอล์ฟอยากมีรูปร่างสูง ทำอย่างไรดี
 • อย่ามองข้ามความสำคัญของกระดูก !!
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมอย่างไรจึงจะแกร่งขึ้น และไม่เกิดการบาดเจ็บ
 • ท่านนักกอล์ฟซ้อมหนักแค่ไหน
 • การบาดเจ็บบริเวณข้อมือและกระดูกหักนักกอล์ฟ
 • กระดูกที่นักกอล์ฟควรรู้จัก
 • คลินิกนักกอล์ฟ กับนพ. วีระยุทธ เชาวน์ปรีชา

  นัดแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี  โทร. 0-2941-2800 กด 2137,2138 ทุกวัน

  ทีมแพทย์ของเรา