ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี (Orthopedic Center, Vibhavadi Hospital)
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี   Orthopedic Center, Vibhavadi Hospital, Bangkok Thailand
ค้นหา: ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
บริการและคุณภาพของศูนย์
(Patient services)
คลินิกสุขภาพนักกอล์ฟ
(Research)
สาระน่ารู้สำหรับนักกอล์ฟ
Welcome to Vibhavadi Orthopedic Center
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์

ระบบคุณภาพ ของโรงพยาบาลวิภาวดี
ISO 9001:2000
โรงพยาบาลวิภาวดี เริ่มต้นทำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ตั้งแต่ ปี 2541 โดยในตอนนั้นยังเป็น ISO 9002 และได้รับการรับรองจากบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งขึ้นชื่อว่า หิน มากในขณะนั้น เพราะเป็นบริษัท รับรองคุณภาพจากต่างประเทศ บริษัทเดียว ที่ได้รับการรับรองจาก NAC (National Accredit C ) โดยโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2542 จากสถาบัน ดังต่อไปนี้
   - SGS ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
   - Health mark ประเทศเยอรมัน และ
   - NAC ประเทศไทย
โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านการ Surveillance Visit และ Renewal ระบบ ISO 9002 เป็น ISO 9001:2000 เมื่อปี 2545 ปัจจุบัน นับได้ว่า โรงพยาบาลวิภาวดีทำระบบ ISO มา 8 ปีแล้ว โดยเป็น Version 9002 3 ปี และ Version 9001 อีก 5 ปีจนถึงปัจจุบัน ต่อไป จะเป็นรายละเอียด ของระบบบริหารคุณภาพ ISO โรงพยาบาลวิภาวดี ตั้งแต่เริ่มต้นในแนวคิด จนถึงรายละเอียดข้อมูลจะเป็น ของ ISO 9002 และพัฒนาเป็น ISO 9001

คลินิกนักกอล์ฟ กับนพ. วีระยุทธ เชาวน์ปรีชา

นัดแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิภาวดี   โทร. 0-2941-2800 กด 2137,2138 ทุกวัน

ทีมแพทย์ของเรา