ศูนย์จุลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลวิภาวดี
ศูนย์จุลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลวิภาวดี
นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา
  • Mini MM. in Health, Asean Institute of Health and Development.
    Certificate minimallly invasive surgery and stereotactic surgery, Singapore.
  • Certificate in neuroendoscopic and neuronavigator, Germany.
    Minimally invasive spine surgery, Abbott
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์สมองและกระดูกสันหลัง รพ.วิภาวดี
ศูนย์สมองและกระดูกสันหลัง รพ.วิภาวดี Minimally invasive - Brain and Spine Center
สมอง ไขสันหลัง และ กระดูกสันหลัง เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและความซับซ้อนมากที่สุดในร่างกายของเรา ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาท สมอง และ ไขสันหลัง โรงพยาบาลวิภาวดี เราจึงให้ความสำคัญกับทั้ง 3 ระบบนี้และเชื่อมโยงการรักษาเข้าด้วยกัน เพราะบ่อยครั้งที่ความผิดปกติเหล่านี้แสดงอาการที่ซับซ้อนออกมายังผลให้การวินิจฉัยทำได้ลำบาก เช่น มีความผิดปกติที่กระดูกต้นคอแต่ผู้ป่วยกลับมาตรวจด้วยอาการปวดหัว ทำให้แพทย์หลงคิดไปว่าผู้ป่วยเป็นโรคทางสมองทั้ง ๆ ที่ความผิดปกติอยู่ที่กระดูกต้นคอ หรือบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมีอาการชาตามแขนหรือขา แต่แพทย์คิดว่ามีปัญหาที่กระดูกสันหลัง ทั้ง ๆ ที่สาเหตุอาจมาจากความผิดปกติของสมอง ทำให้สูญเสียโอกาสในการวินิจฉัยและรักษาโรค ทางศูนย์มีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน 3 ระบบนี้ ที่พร้อมตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา อย่างละเอียด รวดเร็ว และแม่นยำ สำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติทางสมอง ระบบประสาท และไขสันหลัง ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้


1 - 2 of 2 Prev < | 1 | Next >
Contact us
Tell a friend
โรงพยาบาลวิภาวดี Vibhavadi Hospital
ศูนย์หัวใจ & CT Scan (Heart Center) Thai Heart Link, VIbhavadi Heart Center
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อและคลินิกนักกอล์ฟ (Vibhavadi Orthopedic)
ศูนย์จุลศัลยกรรมระบบประสาท สมองและไขสันหลัง Minimally Invasive Microneurosurgery Center
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Fertility and Gyn. Endoscopy Center)
ศูนย์แอ๊ดว๊านซ์ เลสิค Advanced Lasik Center
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (Surgery Center)

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก