ศูนย์จุลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลวิภาวดี
ศูนย์จุลศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลวิภาวดี

อุปกรณ์ยึดตรึงกะโหลกศีรษะ (Flapfix)


อุปกรณ์ยึดตรึงกะโหลกศีรษะ (Flapfix) ใช้เพื่อตรึงกะโหลกศีรษะที่ถูกเปิดออกเพื่อเป็นช่องทางในการผ่าตัดสมอง ให้เข้าที่ตามเดิม
more : เครื่องมือ แนะนำเพื่อน

 • เครื่องยึดตรีงกะโหลกศีรษะ (Flapfix)
 • เครื่องมือติดตามระดับการเปลี่ยนแปลงของความดันในสมอง
 • กาวชีวะ (Bioglue)
 • คลิปหนีบเพื่อซ่อมแซมเส้นเลือกสมอง (Zeppelin aneurysm clip)
 • เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Spiral CT scan)
 • อุปกรณ์ยึดตรึงกะโหลกศีรษะ (Flapfix)
 • แขนจับกล เพื่อช่วยถือเครื่องมือผ่าตัด
 • เครื่องยึดตรึงศีรษะ (Mayfield)
 • เครื่องกรอกระดูกความเร็วสูง (High speed drill)
 • กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 • Contact us
  Tell a friend
  โรงพยาบาลวิภาวดี Vibhavadi Hospital
  ศูนย์หัวใจ & CT Scan (Heart Center) Thai Heart Link, VIbhavadi Heart Center
  ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อและคลินิกนักกอล์ฟ (Vibhavadi Orthopedic)
  ศูนย์จุลศัลยกรรมระบบประสาท สมองและไขสันหลัง Minimally Invasive Microneurosurgery Center
  ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Fertility and Gyn. Endoscopy Center)
  ศูนย์แอ๊ดว๊านซ์ เลสิค Advanced Lasik Center
  คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง (Surgery Center)

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร

  ลงทะเบียน
  ยกเลิก