ศูนย์หัวใจ วิภาวดี (Heart Center) หน้าแรก   เกี่ยวกับศูนย์   บริการ   ทีมแพทย์   ถาม-ตอบ ปัญหาหัวใจ   สาระน่ารู้   ข่าวสาร โปรโมชั่น   ติดต่อสอบถาม
Home : สาระน่่ารู้ : ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ


โรคหัวใจล้มเหลว
คือภาวะที่หัวใจ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอ หรือ อาจหมายถึง...

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
ถ้ามองย้อนกลับไปที่ต้นตอของปัญหาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบและเกิดภาวะ อุดตันขึ้น ก็จะขอเรียกว่าเป็น ปัจจัยเสี่ยง หรือ Risk factors ซึ่งตามตำราทางการแพทย์ได้พิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนไว้ดังนี้คือ

SEX กับโรคหัวใจ
เพศสัมพันธ์เป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ การมีข้อจำกัดในการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากความเจ็บป่วยอาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสุขภาพร่างกาย และจิตใจของทั้งผู้ป่วย และคู่สมรส และอาจมีผลกระทบต่อ...

บุหรี่กับโรคหัวใจ
ฟังการถอดเทป จากการสัมภาษณ์แพทย์ ช่วง Health Talk ในรายการ Happy&Healthy ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ 9.00-10.00 น.

ดำเนินรายการโดย ปัทมพร บุพพะกสิกร และทีมงาน หัวข้อ บุหรี่ กับโรคหัวใจ วิทยากร แพทย์หญิงวิไล พัววิไล อายุรแพทย์โรคหัวใจ ออกอากาศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2552
1 - 4 of 4 Prev < | 1 | Next >
Contact us