อาคาร 25 ปี โรงพยาบาลวิภาวดี
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหัวใจ
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหัวใจ
ความรู้เรื่องการผ่าตัดทางด้านจุลศัลยกรรม สมอง ระบบประสาท และ กระดูกสันหลัง ความรู้เรื่องศัลยกรรม กระดูกและข้อ
ความรู้เรื่องศัลยกรรม กระดูกและข้อ
ความรู้เรื่องการมีบุตรยาก
ความรู้เรื่องการมีบุตรยาก
ความรู้เรื่องดวงตาและเลสิค
ความรู้เรื่องดวงตาและเลสิค
ความรู้เรื่องศัลยกรรม
ความรู้เรื่องศัลยกรรม
วิภาวดีทาวเวอร์ Princeton Bangkok Hotel Evergreen Hills Golf Club and Resort
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
  (Vibhavadi Hospital PCL.)

  51/3 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร
  กรงเทพฯ 10900
  Tel. 0-2941-2800
  Fax.0-2561-1466
 • Emergency call 0-2561-1911
 • Email: info@vibhavadi.com
 • Website: www.vibhavadi.com