ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิภาวดี (vibhavadi infertility center) โรงพยาบาลวิภาวดี สาระน่ารู้เรื่องการมีบุตรยาก โรงพยาบาลวิภาวดี คำถามที่ถามบ่อยเรื่องการมีบุตรยาก
รู้จักกับทีมแพทย์และบุคลากรของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลวิภาวดี
รู้จักกับทีมแพทย์และบุคลากรของเรา ที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการบริการอย่างดีที่สุดสำหรับคุณ
ติดต่อทีมแพทย์ของเรา Email: fertility@vibhavadi.com

ติดเชื้อในช่องคลอด

ติดเชื้อในช่องคลอดสามารถหายขาดได้หรือไม่ค่ะ และต้องทำอย่างไรบ้าง

........................................................................
ชื่อ: ภัทราพร (16/11/11 01:29)

 Reply:


ไม่หายขาดค่ะ เหมือนสิวที่หน้าค่ะ ถ้ามีการอักเสบ เสียดสี สัมผัสเชื้อโรคก็เป็นใหม่ได้ รักษาเป็นครั้งๆ แต่ถ้าเป็นมากต้องรักษาต่อเนื่อง ป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้

................................................................
ตอบ: พญ.อัญชุลี สิทธิเวช (21/11/11 10:53)