ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก วิภาวดี (vibhavadi infertility center) โรงพยาบาลวิภาวดี สาระน่ารู้เรื่องการมีบุตรยาก โรงพยาบาลวิภาวดี คำถามที่ถามบ่อยเรื่องการมีบุตรยาก
รู้จักกับทีมแพทย์และบุคลากรของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลวิภาวดี
รู้จักกับทีมแพทย์และบุคลากรของเรา ที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษาและการบริการอย่างดีที่สุดสำหรับคุณ
ติดต่อทีมแพทย์ของเรา Email: fertility@vibhavadi.com

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งนำทีมโดย นพ. ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล เปิดให้บริการทุกวันไม่หยุด ซึ่งทางศูนย์มีห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนและห้องผ่าตัด ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วน ในการช่วยให้การรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นไปอย่างสมบูรณ์

ทีมแพทย์และบุคลากร

ถาม-ตอบปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก

ปรึกษาและให้คำตอบ/คำแนะนำในทุกเรื่องเกี่ยวกับการมีบุตร การตั้งครรภ์ การคลอด สูตินรีเวช และอื่นๆ
ท่านสามารถตั้งคำถามได้ โดยเลือกเข้าไปในแต่ละหัวข้อคำถาม แล้วกดปุ่ม "ตั้งคำถาม"

คำถามเรื่อง การมีบุตรยาก

คำถามเรื่อง การตั้งครรภ์และการคลอด

คำถามเรื่อง ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์

คำถามเรื่อง โรคและการผ่าตัดทางนรีเวช

คำถามเรื่อง อื่น ๆ